четвъртък, 7 април 2016 г.

systemd-nspawn containers - command execute automation

Some basic bashrc snippet


nspawn-execute() {
  pid=$(machinectl -a -l status $1 |grep Leader |awk '{print $2}');
  echo "Execute on $1: nsenter -t $pid -m  -i -n -p ${@: 2}";
  nsenter -t $pid -m  -i -n -p "${@: 2}";
}

nspawn-execute-all() {
  for i in $(machinectl list |grep nspawn|awk '{print $1}');
    do
      nspawn-execute $i "${@: 1}";
    done
}


понеделник, 15 февруари 2016 г.

389-ds under Debian Jessie


# apt-get install 389-admin-console 389-ds-console 389-ds-base --no-install-recommends
...

# cat /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_nss.conf
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss

#ldconfig

# setup-ds-admin

Ldap auth with Debian


apt-get install libpam-ldap libnss-ldap

# egrep -v '^(#|$)' /etc/libnss-ldap.conf
base dc=domain,dc=net
uri ldap://servername
ldap_version 3

# egrep -v '^(#|$)' /etc/pam_ldap.conf
base dc=domain,dc=net
uri ldap://servername
ldap_version 3
pam_password crypt

# grep ldap /etc/nsswitch.conf 
passwd:         compat ldap
group:          compat ldap
shadow:         compat ldap


#getent shadow
#getent group
#getent passwd

сряда, 26 август 2015 г.

about:memory

Често ми се случва в Firefox(Iceweasel) някой таб да заема много ресурси. Обикновенно рестарт на браузъра помага  - отскоро научих за about:memory . Не показва cpu - но върши работа.

Debian LTS

Недоглеждане от моя страна. Debian, подобно на всяка друга дистрибуция имали и те LTS съпорт.  Веднага ще се възползвам от благинката на няколко Squeeze сървъра.
Debian LTS